!
!
afbeelding 2480
Karper Lood
!

SOUL Grip Bomb Swivel

- Gewicht-oz: 98 gram / 3,5 oz 

SOUL Grip Bomb Swivel

- Gewicht-oz: 112 gram / 4,0 oz

SOUL Grip Bomb Swivel

- Gewicht-oz: 127 gram / 4,5 oz

SOUL Grip Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 140 gram / 5,0 oz

SOUL Grip Bomb Inline

- Gewicht/oz: 98 gram / 3,5 oz

SOUL Grip Bomb Inline

- Gewicht/oz: 112 gram / 4,0 oz

SOUL Grip Bomb Inline

- Gewicht/oz: 127 gram / 4,5 oz

SOUL Grip Bomb Inline

- Gewicht/oz: 140 gram / 5,0 oz

SOUL Tri Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 56 gram / 2,0 oz

SOUL Tri Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 70 gram / 2,5 oz

SOUL Tri Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 84 gram / 3,0 oz

SOUL Tri Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 98 gram / 3,5 oz

SOUL Tri Bomb Inline

- Gewicht/oz: 56 gram / 2,0 oz

SOUL Tri Bomb Inline

- Gewicht/oz: 70 gram / 2,5 oz

SOUL Tri Bomb Inline

- Gewicht/oz: 84 gram / 3,0 oz

SOUL Tri Bomb Inline

- Gewicht/oz: 98 gram / 3,5 oz

SOUL Flat Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 56 gram / 2,0 oz

SOUL Flat Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 70 gram / 2,5 oz

SOUL Flat Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 84 gram / 3,0 oz

SOUL Flat Bomb Swivel

- Gewicht/oz: 98 gram / 3,5 oz

SOUL Flat Bomb Inline

- Gewicht/oz: 56 gram / 2,0 oz

SOUL Flat Bomb Inline

- Gewicht/oz: 70 gram / 2,5 oz

SOUL Flat Bomb Inline

- Gewicht/oz: 84 gram / 3,0 oz

SOUL Flat Bomb Inline

- Gewicht/oz: 98 gram / 3,5 oz